Social Media

Blog

Fonduri europene pentru ferme zootehnice și vegetale, inclusiv sere

Publicat

pe

Fonduri europene pentru ferme zootehnice și vegetale, inclusiv sere

Începând cu 25 octombrie 2021 pot fi accesate fonduri totale de 760.000.000 de Euro în cadrul submăsurii 4.1. a P.N.D.R., împărțită în 8 (opt) pachete:

Pachetul 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei – vegetal – Buget: 125.000.000 Euro, prag punctaj pentru depunere proiecte: 90 puncte în prezent, 60 puncte începând cu 25 noiembrie, 30 puncte începând cu 25 decembrie 2021.

 • Extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale prin achiziția de utilaje agricole;
 • Înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare, la nivel de fermă;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Pachetul 4.1.2 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (vegetal), exceptând legumicultura și cartofii – Buget: 55.000.000 Euro, prag punctaj pentru depunere proiecte: 85 puncte în prezent, 50 puncte începând cu 25 noiembrie, 15 puncte începând cu 25 decembrie 2021.

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare, etc), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Pachetul 4.1.3 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (zootehnic) – Buget: 55.000.000 Euro, prag punctaj pentru depunere proiecte: 85 puncte în prezent, 50 puncte începând cu 25 noiembrie, 15 puncte începând cu 25 decembrie 2021.

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare, etc), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Pachetul 4.1.4 – Tineri fermieri – achiziție utilaje – Buget disponibil: 75.000.000 Euro, prag punctaj pentru depunere proiecte: 90 puncte în prezent, 60 puncte începând cu 25 noiembrie, 25 puncte începând cu 25 decembrie 2021. Sunt eligibile exploatațiile agricole cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 SO și 100.000 SO inclusiv.

 • Modernizarea fermelor vegetale și zootehnice prin achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1, de către tinerii care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) program prin intermediul căruia au beneficiat de teren cu destinație agricolă din domeniul public/privat al statului în arendă sau concesiune si de către tinerii care s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submasură
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Astfel, au acces la acest pachet:

 1. solicitanții care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1, chiar dacă la momentul depunerii cererii de finanțare nu mai îndeplinesc condiția legată de vârstă și/sau de termenul celor 5 ani de la instalare,
 2. tinerii fermieri care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare), chiar dacă la momentul depunerii cererii de finanțare nu îndeplinesc condiția legată de vârstă, competențe profesionale și/șau de termenul celor 5 ani de la instalare
 3. tinerii fermieri care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submasură, chiar dacă la momentul depunerii cererii de finanțare nu îndeplinesc condiția legată de vârstă și/sau competențe profesionale.

Pachetul 4.1.5 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL – Buget: 240.000.000 Euro, prag punctaj pentru depunere proiecte: 85 puncte în prezent, 50 puncte începând cu 25 noiembrie, 15 puncte începând cu 25 decembrie 2021.

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Pachetul 4.1.6 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – MONTAN – Buget: 60.000.000 Euro, prag punctaj pentru depunere proiecte: 85 puncte în prezent, 50 puncte începând cu 25 noiembrie, 15 puncte începând cu 25 decembrie 2021.

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Pachetul 4.1.7 – Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare – Buget: 100.000.000 Euro, prag punctaj pentru depunere proiecte: 85 puncte în prezent, 50 puncte începând cu 25 noiembrie, 15 puncte începând cu 25 decembrie 2021.

 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume și/sau cartofi;
 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor, inclusiv marketingul produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Pachetul 4.1.8 – Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi-modernizare exploatație – Buget: 50.000.000 Euro, prag punctaj pentru depunere proiecte: 85 puncte în prezent, 50 puncte începând cu 25 noiembrie, 15 puncte începând cu 25 decembrie 2021.

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare, etc) doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Ajutorul nerambursabil din fonduri europene poate varia între  30% până la maximum 90%, în funcție de dimensiunea economică a fermei (cuantificată în SO), de tipul solicitantului și de tipul fermei.

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 • 350.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
 • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;
 • 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);
 • 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);
 • 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250.000 și 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinuluipublic nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 • 400.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;
 • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;
 • 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);
 • 700.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);
 • 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing).

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

 • 400.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecarela nivel de fermă;
 • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;
 • 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);
 • 800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);
 • 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei.

Intensitatea ajutorului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul:

a) investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare și

b) investițiilor legate de agromediu și agricultură ecologică.

Până în prezent (2 noiembrie 2021) nu s-au depus proiecte decât pe pachetul 4.1.4. – 12 proiecte depuse în valoare totală de 3.101.836 Euro. Pe celelalte pachete nu s-a depus niciun proiect în aceste prime zile de la deschiderea sesiunii.

Detalii complete: www.afir.info

Continuare

Camera Deputaților

Fonduri europene pentru ferme zootehnice și vegetale, inclusiv sere

Calendar articole

februarie 2024
LMaMiJVSD
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Articole de interes