Social Media

Brașov

Programul Național de Dezvoltare Locală – Județul Brașov

Publicat

pe

Sursa informatii tabel: mlpda.ro

Programul Național de Dezvoltare Locală – Județul Brașov

PNDL JUDETUL BRAȘOV – lei –
Nr. crt. Denumirea unității administrativ teritoriale Denumire obiectiv investiții Alocații de la bugetul de stat Tip Investiție
2017-2020
TOTAL     586.152.785,54
1 Apaţa Asfaltare drumurilor de interes local din comuna Apața, județul Brașov 12.178.047,76 Drum
2 Beclean Modernizare drum comunal DC 71, Comuna Beclean, județul Brașov 1.674.845,00 Drum
3 Bod Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov 5.500.000,00 Apa Canal
4 Bod Realizare-construire și dotare Grădinița cu program prelungit în comuna Bod – județul Brașov 5.900.000,00 Educatie
5 Bod Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov 4.000.000,00 Sanatate
6 Bran Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran, sat Simon și sat Predeluț, județul Brașov 22.420.241,00 Apa Canal
7 Buneşti Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bunești, județul Brașov 11.502.029,70 Apa Canal
8 Buneşti Construire și dotare, împrejmuire și amenajări exterioare grădiniță în localitatea Bunești, județul Brașov 1.594.411,00 Educatie
9 Buneşti Pod peste pârâul Tare pe DE 608 în localitatea Crit 537.153,99 Drum
10 Buneşti Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bunești, județul Brașov 366.778,57 Iluminat
11 Caţa Alimentare cu apă în comuna Cața, jud. Brașov 11.080.085,80 Apa Canal
12 Caţa Modernizare drumuri în comuna Cața, jud. Brașov 7.930.907,72 Drum
13 Cincu Modernizare drumuri de interes local în comuna Cincu 4.744.997,42 Drum
14 Cincu Modernizare iluminat public în comuna Cincu, județul Brașov 499.800,00 Iluminat
15 Cristian Extindere rețea alimentare cu apă pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov 3.051.354,00 Apa Canal
16 Cristian Extindere canalizare menajeră, pluvială pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov 9.192.891,00 Apa Canal
17 Crizbav Canalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav și rețele de distribuție apă în localitățile Crizbav și Cutuș, județul Brașov 3.423.658,40 Apa Canal
18 Crizbav Reabilitare Școală Primară Com. Crizbav, jud. Brașov 1.004.754,38 Educatie
19 Crizbav Reabilitări străzi și drumuri din intravilanul și extravilanul comunei Crizbav și Dumbrăvița pe amplasamentul existent 7.853.810,00 Drum
20 Crizbav Reabilitarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Crizbav, jud. Brașov 776.225,47 Iluminat
21 Drăguş Sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare-zona turistică, comuna Drăguș, județul Brașov 12.405.972,00 Apa Canal
22 Drăguş Extindere Școala gimnazială, comuna Drăguș, județul Brașov 850.859,10 Educatie
23 Dumbrăviţa Canalizare comuna Dumbrăvița și satul Vlădeni, județul Brașov 19.238.161,00 Apa Canal
24 Feldioara Modernizare străzi în comuna Feldioara, județ Brașov 10.492.522,00 Drum
25 Fundata Reabilitare drumuri locale în satele Fundata și Sirnea, comuna Fundata, județ Brașov 3.704.252,23 Drum
26 Hălchiu Reabilitarea Grădiniței din localitatea Satu Nou 615.825,00 Educatie
27 Hălchiu Reabilitarea Scolii gimnaziale, corp B din localitatea Hălchiu 2.587.500,00 Educatie
28 Hălchiu Proiectare și execuție Dispensar uman în localitatea Satu Nou, județul Brașov 369.768,70 Sanatate
29 Hălchiu Modernizare străzi și trotuare în Cartierul de Tineri 4.283.941,00 Drum
30 Hălchiu Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Hălchiu, jud. Brașov 383.868,00 Iluminat
31 Hărman Racordare locuințe la rețeaua de apă și canalizare în Cartierul Tineretului din satul Hărman, comuna Hărman, județul Brașov 1.486.470,06 Apa Canal
32 Hârseni Modernizare drum comunal DC 69A Valea Sebeș 4.261.283,00 Drum
33 Hârseni Modernizare drumuri comunale în comuna Hârseni, județul Brașov 13.471.503,86 Drum
34 Hârseni Realizare rigole și podețe în sat Copăcel, comuna Hârseni, județul Brașov 5.575.820,00 Drum
35 Hârseni Sistem de iluminat public stradal cu LED, în comuna Hârseni, județul Brașov 498.615,95 Iluminat
36 Hoghiz Construire Grădiniță și centru de zi în sat Bogata, comuna Hoghiz 1.627.507,14 Educatie
37 Hoghiz Modernizare drum comunal Căciulata – Băieși, comuna Hoghiz, județul Brașov 2.497.497,75 Drum
38 Hoghiz Reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în Comuna Hoghiz, județul Brașov 1.518.491,29 Iluminat
39 Holbav Extindere etaj Școala Gimnazială Holbav 565.992,00 Educatie
40 Homorod Modernizare DC 30, străzi, trotuare și șanțuri în localitatea Homorod, județul Brașov 5.401.801,50 Drum
41 Jibert Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Grănari, comuna Jibert, județul Brașov 9.378.149,80 Apa Canal
42 Jibert Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Văleni, comuna Jibert, județul Brașov 7.208.315,60 Apa Canal
43 Jibert Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Jibert din comuna Jibert, județul Brașov 1.561.019,59 Educatie
44 Jud. Braşov prin Consiliul Județean Brașov Modernizare DJ 108B DJ 105B -Mânăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400 3.305.660,00 Drum
45 Jud. Braşov prin Consiliul Județean Brașov Reabilitare DJ 105 – alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400 2.740.886,00 Drum
46 Jud. Braşov prin Consiliul Județean Brașov Reabilitare DJ 132 Rupea – Homorod – Mercheașa – Jimbor – lim. județ Harghita km 0+000-18+250 32.773.479,00 Drum
47 Jud. Braşov prin Consiliul Județean Brașov Pod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila 14.716.520,00 Drum
48 Jud. Braşov prin Consiliul Județean Brașov Pod peste râul Olt pe DJ 131P – Șercaia (DN 1) – Hălmeag la km 5+001 6.344.848,00 Drum
49 Lisa Modernizare drum comunal DC 75A în comuna Lisa, județul Brașov 4.523.208,00 Drum
50 Lisa Modernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul Brașov 4.984.604,00 Drum
51 Lisa Reabilitare pod peste Valea Lisei la Ciocea, comuna Lisa, județul Brașov 391.170,00 Drum
52 Lisa Realizare pod peste pârâul Breaza, comuna Lisa, județul Brașov 1.336.550,00 Drum
53 Măieruş Modernizare drumuri din comuna Măieruș, județul Brașov 4.582.766,42 Drum
54 Mândra Rețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în comuna Mândra, județul Brașov 13.560.188,00 Apa Canal
55 Mândra Construire corp clădire Școala generală și grădinița Ileni-Sală multifuncțională, comuna Mândra, județul Brașov 1.056.615,00 Educatie
56 Mândra Modernizare DC 66 Mândra-Sona-Făgăraș (km 3+570-km 9+781), comuna Mândra, județul Brașov 3.519.798,66 Drum
57 Mândra Modernizare drum vicinal 1, Biserica, sat Mândra, comuna Mândra, județul Brașov 1.006.692,40 Drum
58 Moieciu Modernizare drum comunal Moieciu de Jos-Măgura (Godeanu) 7.930.240,00 Drum
59 Municipiul  Codlea Înființare creșă de stat în municipiul Codlea 5.295.284,00 Educatie
60 Municipiul  Codlea Extindere rețea iluminat public strada Hălchiului 484.738,00 Iluminat
61 Municipiul Făgăraş Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, județul Brașov 5.119.268,00 Apa Canal
62 Municipiul Săcele Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu 8.755.205,00 Apa Canal
63 Oraş Ghimbav Extindere rețele apă în zona Transilană II 1.475.722,13 Apa Canal
64 Oraş Ghimbav Extindere rețele apă și canalizare menajeră în zona Livada II, orașul Ghimbav 898.666,28 Apa Canal
65 Oraş Ghimbav Extindere rețele canalizare menajere în zona transilăna II-str. Aeroportului, oraș Ghimbav 782.267,78 Apa Canal
66 Oraş Ghimbav Înființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov 2.135.622,80 Educatie
67 Oraş Predeal Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școală Veche Predeal 1.991.728,00 Educatie
68 Oraş Predeal Modernizare străzi în orașul Predeal-etapa II 27.947.761,00 Drum
69 Oraş Predeal Iluminat public cartier tineri 350.676,46 Iluminat
70 Oraş Rupea Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea 781.007,20 Educatie
71 Oraş Rupea Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local L=1,2 km în satul Fiser, orașul Rupea, județul Brașov 2.660.094,50 Iluminat
72 Oraş Rupea Reabilitare strada Republicii-Rupea, jud. Brașov 7.829.017,30 Drum
73 Oraş Rupea Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd în orașul Rupea, județul Brașov 402.350,90 Drum
74 Oraş Victoria Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil 110.790,00 Apa Canal
75 Oraş Victoria Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil 101.844,00 Apa Canal
76 Oraş Victoria Reparaţii şi dotări grădiniță cu program prelungit nr. 1 Victoria, județul Brașov 200.000,00 Educatie
77 Oraş Victoria Reabilitare și dotări Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu orașul Victoria, județul Brașov 654.133,00 Educatie
78 Oraş Victoria Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Dr. Al. Barbat orașul Victoria, județul Brașov 814.513,00 Educatie
79 Oraş Victoria Execuție rigole str. Mihail Eminescu, str. Libertății, str. Stadionului, str. Oltului și str. Policilnicii 324.664,00 Drum
80 Oraş Victoria Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil 621.600,00 Drum
81 Oraş Zărneşti Extindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, din orașul Zărnești, județul Brașov 25.044.864,54 Apa Canal
82 Oraş Zărneşti Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Grădiniței nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică 516.602,00 Educatie
83 Oraş Zărneşti Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 1 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică 401.185,00 Educatie
84 Oraş Zărneşti Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică 184.124,00 Educatie
85 Ormeniş Construcţie Grădiniţă – dotare, comuna Ormeniş, judeţul Braşov 406.580,00 Educatie
86 Poiana Mărului Reabilitare sistem de captare apă potabilă din pârâul existent, reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de acumulare apă în comuna Poiana Mărului, județul Brașov 3.334.090,00 Apa Canal
87 Poiana Mărului Înființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana Mărului, județul Braşov 13.823.029,33 Apa Canal
88 Racoş Canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Racoș, comuna Racoș, jud. Brașov 15.401.509,00 Apa Canal
89 Recea Canalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul Brașov 18.135.430,00 Apa Canal
90 Sambata de Sus Modernizare, reabilitare și dotare Școala Gimnazială, sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov 2.020.329,18 Educatie
91 Sambata de Sus Reabilitare, modernizare, extindere și dotare sediu al Consiliului Local sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, jud. Brașov 1.937.351,04 Sediu primărie
92 Şercaia Modernizare drumuri sătești, comuna Șercaia, județul Brașov 7.795.161,81 Drum
93 Şinca Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna Șinca 5.607.666,75 Apa Canal
94 Şinca Înființare rețele publice de apă uzată în comuna Șinca, jud. Brașov 10.296.486,90 Apa Canal
95 Şinca Școală gimnazială Gheorghe Șincai, Șinca Veche 55.000,00 Educatie
96 Şoarş Modernizare drum comunal DC 11 km 0+000-5+300 6.194.023,00 Drum
97 Şoarş Modernizare drum comunal DC 14 Km 0+000-6+100 7.658.162,00 Drum
98 Tărlungeni Grădiniță copii sat Izvor, comuna Tărlungeni 2.304.000,00 Educatie
99 Tărlungeni Construire imobil remiză pompieri 340.000,00 Sediu pompieri
100 Teliu Reabilitare Dispensar comuna Teliu, jud. Brașov 1.237.040,00 Sanatate
101 Ucea Rețea de canalizare menajeră în localitatea Ucea de Sus, comuna Ucea, județul Brașov 4.269.573,58 Apa Canal
102 Ucea Modernizare drum comunal și rețea stradală în sat Corbi, comuna Ucea 5.220.756,34 Drum
103 Ungra Grădinița Ungra 2.435.000,00 Educatie
104 Ungra Modernizare rețea de iluminat public în comuna Ungra, județul Brașov 914.294,28 Iluminat
105 Vama Buzăului Alimentare cu apă a localității Buzăiel din susra Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov 1.360.900,00 Apa Canal
106 Vama Buzăului Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov 24.695.594,00 Apa Canal
107 Vama Buzăului Construire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului 2.151.169,00 Educatie
108 Vama Buzăului Reabilitare corpuri clădire Școală Gimnazială Vama Buzăului 2.453.656,06 Educatie
109 Viştea Canalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna Viștea 5.054.135,00 Apa Canal
110 Viştea Dotare Școală Gimnazială Viștea de Jos 144.000,00 Educatie
111 Viştea Dotarea Dispensarului medical Viștea de Jos 110.480,00 Sanatate
112 Viştea Extindere sediu primărie, comuna Viștea, județul Brașov 143.962,00 Sediu primărie
113 Viştea Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, rutier și pietonal, comuna Viștea 368.721,00 Iluminat
114 Voila Rețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni, comuna Voila, județul Brașov 4.825.281,00 Apa Canal
115 Vulcan Rețea canalizare Colonia 1 Mai 2.831.109,00 Apa Canal
116 Vulcan Centrală termică Scoală Gimnazială Vulcan 332.138,40 Educatie
117 Vulcan Extindere Scoală Gimnazială Vulcan 2.544.424,72 Educatie
118 Vulcan Reabilitare acoperiș Scoală Gimnazială Vulcan 1.650.000,00 Educatie
119 Vulcan Drum comunal Vulcan 3.777.650,00 Drum
120 Vulcan Extindere sistem iluminat public 450.000,00 Iluminat

Continuare

Camera Deputaților

Calendar articole

aprilie 2021
L Ma Mi J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Articole de interes