Social Media

Brașov

Programul Național de Dezvoltare Locală – Județul Brașov

Publicat

pe

Programul Național de Dezvoltare Locală - Județul Brașov
Sursa informatii tabel: mlpda.ro

Programul Național de Dezvoltare Locală – Județul Brașov

PNDL JUDETUL BRAȘOV– lei –
Nr. crt.Denumirea unității administrativ teritorialeDenumire obiectiv investițiiAlocații de la bugetul de statTip Investiție
2017-2020
TOTAL    586.152.785,54
1ApaţaAsfaltare drumurilor de interes local din comuna Apața, județul Brașov12.178.047,76Drum
2BecleanModernizare drum comunal DC 71, Comuna Beclean, județul Brașov1.674.845,00Drum
3BodConstruire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov5.500.000,00Apa Canal
4BodRealizare-construire și dotare Grădinița cu program prelungit în comuna Bod – județul Brașov5.900.000,00Educatie
5BodRealizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov4.000.000,00Sanatate
6BranCanalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran, sat Simon și sat Predeluț, județul Brașov22.420.241,00Apa Canal
7BuneştiÎnființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bunești, județul Brașov11.502.029,70Apa Canal
8BuneştiConstruire și dotare, împrejmuire și amenajări exterioare grădiniță în localitatea Bunești, județul Brașov1.594.411,00Educatie
9BuneştiPod peste pârâul Tare pe DE 608 în localitatea Crit537.153,99Drum
10BuneştiModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bunești, județul Brașov366.778,57Iluminat
11CaţaAlimentare cu apă în comuna Cața, jud. Brașov11.080.085,80Apa Canal
12CaţaModernizare drumuri în comuna Cața, jud. Brașov7.930.907,72Drum
13CincuModernizare drumuri de interes local în comuna Cincu4.744.997,42Drum
14CincuModernizare iluminat public în comuna Cincu, județul Brașov499.800,00Iluminat
15CristianExtindere rețea alimentare cu apă pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov3.051.354,00Apa Canal
16CristianExtindere canalizare menajeră, pluvială pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov9.192.891,00Apa Canal
17CrizbavCanalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav și rețele de distribuție apă în localitățile Crizbav și Cutuș, județul Brașov3.423.658,40Apa Canal
18CrizbavReabilitare Școală Primară Com. Crizbav, jud. Brașov1.004.754,38Educatie
19CrizbavReabilitări străzi și drumuri din intravilanul și extravilanul comunei Crizbav și Dumbrăvița pe amplasamentul existent7.853.810,00Drum
20CrizbavReabilitarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Crizbav, jud. Brașov776.225,47Iluminat
21DrăguşSistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare-zona turistică, comuna Drăguș, județul Brașov12.405.972,00Apa Canal
22DrăguşExtindere Școala gimnazială, comuna Drăguș, județul Brașov850.859,10Educatie
23DumbrăviţaCanalizare comuna Dumbrăvița și satul Vlădeni, județul Brașov19.238.161,00Apa Canal
24FeldioaraModernizare străzi în comuna Feldioara, județ Brașov10.492.522,00Drum
25FundataReabilitare drumuri locale în satele Fundata și Sirnea, comuna Fundata, județ Brașov3.704.252,23Drum
26HălchiuReabilitarea Grădiniței din localitatea Satu Nou615.825,00Educatie
27HălchiuReabilitarea Scolii gimnaziale, corp B din localitatea Hălchiu2.587.500,00Educatie
28HălchiuProiectare și execuție Dispensar uman în localitatea Satu Nou, județul Brașov369.768,70Sanatate
29HălchiuModernizare străzi și trotuare în Cartierul de Tineri4.283.941,00Drum
30HălchiuModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Hălchiu, jud. Brașov383.868,00Iluminat
31HărmanRacordare locuințe la rețeaua de apă și canalizare în Cartierul Tineretului din satul Hărman, comuna Hărman, județul Brașov1.486.470,06Apa Canal
32HârseniModernizare drum comunal DC 69A Valea Sebeș4.261.283,00Drum
33HârseniModernizare drumuri comunale în comuna Hârseni, județul Brașov13.471.503,86Drum
34HârseniRealizare rigole și podețe în sat Copăcel, comuna Hârseni, județul Brașov5.575.820,00Drum
35HârseniSistem de iluminat public stradal cu LED, în comuna Hârseni, județul Brașov498.615,95Iluminat
36HoghizConstruire Grădiniță și centru de zi în sat Bogata, comuna Hoghiz1.627.507,14Educatie
37HoghizModernizare drum comunal Căciulata – Băieși, comuna Hoghiz, județul Brașov2.497.497,75Drum
38HoghizReabilitare și modernizare rețea de iluminat public în Comuna Hoghiz, județul Brașov1.518.491,29Iluminat
39HolbavExtindere etaj Școala Gimnazială Holbav565.992,00Educatie
40HomorodModernizare DC 30, străzi, trotuare și șanțuri în localitatea Homorod, județul Brașov5.401.801,50Drum
41JibertSistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Grănari, comuna Jibert, județul Brașov9.378.149,80Apa Canal
42JibertSistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Văleni, comuna Jibert, județul Brașov7.208.315,60Apa Canal
43JibertExtinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Jibert din comuna Jibert, județul Brașov1.561.019,59Educatie
44Jud. Braşov prin Consiliul Județean BrașovModernizare DJ 108B DJ 105B -Mânăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, km 0+000-1+4003.305.660,00Drum
45Jud. Braşov prin Consiliul Județean BrașovReabilitare DJ 105 – alunecare de teren pe DJ 105, km 9+4002.740.886,00Drum
46Jud. Braşov prin Consiliul Județean BrașovReabilitare DJ 132 Rupea – Homorod – Mercheașa – Jimbor – lim. județ Harghita km 0+000-18+25032.773.479,00Drum
47Jud. Braşov prin Consiliul Județean BrașovPod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila14.716.520,00Drum
48Jud. Braşov prin Consiliul Județean BrașovPod peste râul Olt pe DJ 131P – Șercaia (DN 1) – Hălmeag la km 5+0016.344.848,00Drum
49LisaModernizare drum comunal DC 75A în comuna Lisa, județul Brașov4.523.208,00Drum
50LisaModernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul Brașov4.984.604,00Drum
51LisaReabilitare pod peste Valea Lisei la Ciocea, comuna Lisa, județul Brașov391.170,00Drum
52LisaRealizare pod peste pârâul Breaza, comuna Lisa, județul Brașov1.336.550,00Drum
53MăieruşModernizare drumuri din comuna Măieruș, județul Brașov4.582.766,42Drum
54MândraRețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în comuna Mândra, județul Brașov13.560.188,00Apa Canal
55MândraConstruire corp clădire Școala generală și grădinița Ileni-Sală multifuncțională, comuna Mândra, județul Brașov1.056.615,00Educatie
56MândraModernizare DC 66 Mândra-Sona-Făgăraș (km 3+570-km 9+781), comuna Mândra, județul Brașov3.519.798,66Drum
57MândraModernizare drum vicinal 1, Biserica, sat Mândra, comuna Mândra, județul Brașov1.006.692,40Drum
58MoieciuModernizare drum comunal Moieciu de Jos-Măgura (Godeanu)7.930.240,00Drum
59Municipiul  CodleaÎnființare creșă de stat în municipiul Codlea5.295.284,00Educatie
60Municipiul  CodleaExtindere rețea iluminat public strada Hălchiului484.738,00Iluminat
61Municipiul FăgăraşExtindere canalizare în Municipiul Făgăraș, județul Brașov5.119.268,00Apa Canal
62Municipiul SăceleReabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu8.755.205,00Apa Canal
63Oraş GhimbavExtindere rețele apă în zona Transilană II1.475.722,13Apa Canal
64Oraş GhimbavExtindere rețele apă și canalizare menajeră în zona Livada II, orașul Ghimbav898.666,28Apa Canal
65Oraş GhimbavExtindere rețele canalizare menajere în zona transilăna II-str. Aeroportului, oraș Ghimbav782.267,78Apa Canal
66Oraş GhimbavÎnființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov2.135.622,80Educatie
67Oraş PredealReabilitare, refuncționalizare și consolidare Școală Veche Predeal1.991.728,00Educatie
68Oraş PredealModernizare străzi în orașul Predeal-etapa II27.947.761,00Drum
69Oraş PredealIluminat public cartier tineri350.676,46Iluminat
70Oraş RupeaReabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea781.007,20Educatie
71Oraş RupeaÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local L=1,2 km în satul Fiser, orașul Rupea, județul Brașov2.660.094,50Iluminat
72Oraş RupeaReabilitare strada Republicii-Rupea, jud. Brașov7.829.017,30Drum
73Oraş RupeaDesfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd în orașul Rupea, județul Brașov402.350,90Drum
74Oraş VictoriaExecuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil110.790,00Apa Canal
75Oraş VictoriaExecuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil101.844,00Apa Canal
76Oraş VictoriaReparaţii şi dotări grădiniță cu program prelungit nr. 1 Victoria, județul Brașov200.000,00Educatie
77Oraş VictoriaReabilitare și dotări Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu orașul Victoria, județul Brașov654.133,00Educatie
78Oraş VictoriaReabilitare și dotări Colegiul Tehnic Dr. Al. Barbat orașul Victoria, județul Brașov814.513,00Educatie
79Oraş VictoriaExecuție rigole str. Mihail Eminescu, str. Libertății, str. Stadionului, str. Oltului și str. Policilnicii324.664,00Drum
80Oraş VictoriaExecuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil621.600,00Drum
81Oraş ZărneştiExtindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, din orașul Zărnești, județul Brașov25.044.864,54Apa Canal
82Oraş ZărneştiReabilitare și modernizarea corpului ”A” al Grădiniței nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică516.602,00Educatie
83Oraş ZărneştiReabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 1 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică401.185,00Educatie
84Oraş ZărneştiReabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică184.124,00Educatie
85OrmenişConstrucţie Grădiniţă – dotare, comuna Ormeniş, judeţul Braşov406.580,00Educatie
86Poiana MăruluiReabilitare sistem de captare apă potabilă din pârâul existent, reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de acumulare apă în comuna Poiana Mărului, județul Brașov3.334.090,00Apa Canal
87Poiana MăruluiÎnființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana Mărului, județul Braşov13.823.029,33Apa Canal
88RacoşCanalizare și stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Racoș, comuna Racoș, jud. Brașov15.401.509,00Apa Canal
89ReceaCanalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul Brașov18.135.430,00Apa Canal
90Sambata de SusModernizare, reabilitare și dotare Școala Gimnazială, sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov2.020.329,18Educatie
91Sambata de SusReabilitare, modernizare, extindere și dotare sediu al Consiliului Local sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, jud. Brașov1.937.351,04Sediu primărie
92ŞercaiaModernizare drumuri sătești, comuna Șercaia, județul Brașov7.795.161,81Drum
93ŞincaÎnființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna Șinca5.607.666,75Apa Canal
94ŞincaÎnființare rețele publice de apă uzată în comuna Șinca, jud. Brașov10.296.486,90Apa Canal
95ŞincaȘcoală gimnazială Gheorghe Șincai, Șinca Veche55.000,00Educatie
96ŞoarşModernizare drum comunal DC 11 km 0+000-5+3006.194.023,00Drum
97ŞoarşModernizare drum comunal DC 14 Km 0+000-6+1007.658.162,00Drum
98TărlungeniGrădiniță copii sat Izvor, comuna Tărlungeni2.304.000,00Educatie
99TărlungeniConstruire imobil remiză pompieri340.000,00Sediu pompieri
100TeliuReabilitare Dispensar comuna Teliu, jud. Brașov1.237.040,00Sanatate
101UceaRețea de canalizare menajeră în localitatea Ucea de Sus, comuna Ucea, județul Brașov4.269.573,58Apa Canal
102UceaModernizare drum comunal și rețea stradală în sat Corbi, comuna Ucea5.220.756,34Drum
103UngraGrădinița Ungra2.435.000,00Educatie
104UngraModernizare rețea de iluminat public în comuna Ungra, județul Brașov914.294,28Iluminat
105Vama BuzăuluiAlimentare cu apă a localității Buzăiel din susra Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov1.360.900,00Apa Canal
106Vama BuzăuluiÎnființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov24.695.594,00Apa Canal
107Vama BuzăuluiConstruire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului2.151.169,00Educatie
108Vama BuzăuluiReabilitare corpuri clădire Școală Gimnazială Vama Buzăului2.453.656,06Educatie
109VişteaCanalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna Viștea5.054.135,00Apa Canal
110VişteaDotare Școală Gimnazială Viștea de Jos144.000,00Educatie
111VişteaDotarea Dispensarului medical Viștea de Jos110.480,00Sanatate
112VişteaExtindere sediu primărie, comuna Viștea, județul Brașov143.962,00Sediu primărie
113VişteaModernizarea sistemului de iluminat public stradal, rutier și pietonal, comuna Viștea368.721,00Iluminat
114VoilaRețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni, comuna Voila, județul Brașov4.825.281,00Apa Canal
115VulcanRețea canalizare Colonia 1 Mai2.831.109,00Apa Canal
116VulcanCentrală termică Scoală Gimnazială Vulcan332.138,40Educatie
117VulcanExtindere Scoală Gimnazială Vulcan2.544.424,72Educatie
118VulcanReabilitare acoperiș Scoală Gimnazială Vulcan1.650.000,00Educatie
119VulcanDrum comunal Vulcan3.777.650,00Drum
120VulcanExtindere sistem iluminat public450.000,00Iluminat

Continuare

Camera Deputaților

Programul Național de Dezvoltare Locală - Județul Brașov

Calendar articole

septembrie 2023
LMaMiJVSD
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Articole de interes