Social Media

Blog

RePowerEU: instruire pentru 4000 de specialiști in tehnologiile energiilor verzi

Publicat

pe

Update: Granturi între 60.000 lei și 200.000 lei pentru proiecte culturale

În acest articol ofer o sinteză informativă cu privire la oportunitatea oferită de Uniunea Europeană și Guvernul României prin PNRR – noua componentă 16, RePowerEU,  de a forma specialiști în domeniul energiei verzi. Este vorba de Investiția 1, cu o alocare de 10 milioane Euro, fără TVA: Formarea profesională a resursei umane pentru dobândirea de competențe în domeniul energiei verzi. Investiția urmărește elaborarea a minim noi 7 standarde ocupaționale în domeniu, actualizarea a minim 2 standarde ocupaționale existente, cu conținuturi neactualizate, mapare nevoilor de formare la nivel național și formarea a 4000 de specialiști necesari exploatării energiilor verzi. Documentul integral RePowerEU este disponibil pe siteul coordonatorului național al PNRR, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, aici.

Dinamica sectoarelor și a tehnologiilor verzi și digitale în domenii precum instalarea și mentenanţa echipamentelor pentru realizarea energiei din surse regenerabile (fotovoltaice si eoliene), stocarea energiei prin baterii, autovehicule electrice, producţia și distribuţia hidrogenului, digitalizarea reţelelor de distribuţie, precum și contorizarea inteligentă impun o reprofesionalizare/recalificare în meserii care sunt adaptate la cele mai recente evoluţii de pe piaţa muncii în domeniul energiei din surse regenerabile.

Dincolo de programele de formare pentru a instrui lucrătorii de care industriile verzi au nevoie pentru a performa, este nevoie, înainte de toate, de o mapare a nevoilor de formare, a deficitului de competențe dar și de lucrători. E nevoie de o definirea clară a noilor ocupații, a competențelor și abilităților cerute pentru acestea,  de elaborarea și includerea în COR de noi standarde ocupaționale pentru meseriile necesare în noile industrii verzi. Și aceste activități vor fi susținute prin RePowerEU și mă bucur că un sprijin important va veni dinspre mecanismul ReConect, creat de ANOFM și partenerii acesteia, tot cu fonduri UE, în cadrul POCU 2014-2020.

Revenind la investiția dedicată resursei umane din RePowerEU, aceasta se va realiza în două etape.

Etapa 1 – maparea nevoilor și identificarea ocupațiilor noi (2024)

Furnizorul/furnizorii desemnat/desemnaţi, în urma organizării unei proceduri de achiziție publică, deschisă, transparentă, nediscriminatorie și competitivă, va realiza minim următoarele activităţi:

  1. Analiza nevoilor de formare și corelarea acestora cu ocupaţiile prevăzute în Clasificarea ocupaţiilor din România(COR), actualizarea, după caz, a ocupaţiilor din COR în vederea adaptării la cele mai recente tendinţe din piaţa muncii în domeniul energiei din surse regenerabile, cu avizul Ministerului Energiei.
  2. Elaborarea a cel puțin șapte standarde ocupaţionale noi pentru toate ocupaţiile nou identificate si revizuirea a cel puțin două standarde operaţionale aprobate anterior, în baza unor proceduri care nu mai sunt în vigoare.
  3. Autorizarea programelor de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.
  4. Selectarea grupului țintă care va beneficia de programe de formare.

Maparea nevoilor va ține cont și de informațiile furnizate prin „ReCONECT – Adaptarea la Schimbare – Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare și Educație Pieței Muncii”, implementat de ANOFM, inclusiv indicatorii furnizați privind deficitul de competențe la nivel național.

Etapa 2 – Derularea programelor de formare profesională pentru 4000 specialiști în domeniul producției de energie regenerabilă (2025-2026)

Investiția se va implementa cu sprijinul unor furnizori autorizați de programe de formare profesională desemnaţi prin procedură competitivă.

Pe baza rezultatelor din etapa întâi, etapa a doua se va concretiza prin organizarea de către centrele de formare profesională selectate a unor cursuri practice şi teoretice finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire pentru ocupațiile nou identificate sau deja incluse în COR din domeniul producției de energie regenerabilă.

Măsura vizează formarea profesională a 4 000 de specialişti din domeniul tehnologiilor curate care utilizează energia generată din surse regenerabile sau durabile.

Profesioniștii din domeniu (electricieni, instalatori, etc.) în cazul în care la locul de muncă au dobândit deja calificările necesare pot participa la un examen (probă scrisă și probă practică in cadrul unui centru de evaluare) pentru a obține o diplomă care să ateste competențele în domeniul energiei verzi, fără a participa la programele de formare.

Cine va putea beneficia de cursuri?

Persoanele fizice, inclusiv lucrători independenți, în calitatea lor de indivizi care au cunoştinţe şi abilităţi specifice din domeniul tehnologiilor curate care utilizează energia generată din surse regenerabile sau durabile, care nu desfășoară activități economice, indiferent dacă sunt angajați sau nu și indiferent de sectorul de activitate în care lucrează.

Când se va realiza formarea? Iată un calendar estimativ oferit de MIPE:

ActivitateTermen de finalizare
Etapa 1 – maparea nevoilor și identificarea ocupațiilor noi
Lansarea apelului de proiecte pentru identificarea nevoilor și selectarea furnizoruluiT4 2023
Semnarea contractului/ contractelor cu furnizorii desemnațiT1 2024
Derularea cartografierii la nivel naționalT2-T3 2024
Finalizarea nevoilor de formare (aprobarea standardelor ocupaţionale şi acreditarea programelor)T4 2024
Etapa 2 – formarea profesională în domeniul producției de energie regenerabilă
Lansarea apelului de proiecte pentru selecţia furnizorilor de pregătire profesională:T1 2025
Semnarea contractelor cu furnizoriii de pregatire profesională:T2 2025
Derularea programelor de pregătire:T3 2025 – T2 2026

De reținut:

În sensul acestei investiții, dobândirea competenţelor în domeniul energiei verzi include, dar fără a se limita la, tehnologiile energiei regenerabile: abilități legate de dezvoltarea, instalarea și întreținerea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară, eoliană și hidroelectrică, geotermală etc.

Până în prezent în Clasificarea ocupaţiilor din România – COR au fost incluse doar trei meserii din domeniul energiei verzi până în 2022: Instalator panouri fotovoltaice – cod COR 741103, Inginer Energie Solară – Cod COR 215151 și Inginer Energie Eoliană – Cod COR 215152 și alte 3 meserii până în trimestrul II 2023: Tehnician Instalare Turbine Eoliene – Cod COR 311313, Tehnician Inspecții și Reparații Pale Turbine Eoliene – Cod COR 311312 și Tehnician Mentenanță Turbine Eoliene – Cod COR 311311.

Complementar, fondurile europene vor oferi oportunități de a accesa programe de formare inclusiv pentru ocupații și competențe cerute în economia verde, și prin alte instrumente cum ar fi Programul Educație și Ocupare 2021-2027, susținut din Fondul Social European Plus sau Programul pentru Tranziție Justă (doar pentru județele Dolj, Gorj, Hunedoara, Prahova, Mureș, Galați) susținut din Fondul pentru Tranziție Justă.

Toate detaille despre PNRR și, implicit, despre noua componentă, RePowerEU, le găsiți pe siteul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, instituția care coordonează negocierile cu Comisia Europeană pe tema PNRR precum și realizarea acestui Plan la nivel național.

Vă invit să urmăriți constant anunțurile și campaniile de informare ale MIPE, aceștia vor anunța din timp când vor putea fi accesate oportunitățile acestei investiții (și pentru furnizorii de formare dar și pentru potențialii cursanți) atât websiteul lor cât și pe rețelele de socializare – Facebook, Instagram, etc.

Continuare

Camera Deputaților

RePowerEU: instruire pentru 4000 de specialiști in tehnologiile energiilor verzi

Calendar articole

februarie 2024
LMaMiJVSD
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Articole de interes