Social Media

Blog

Fonduri UE: 770 milioane Euro pentru IMM din cele 6 județe ale Tranziției Juste

Publicat

pe

12,8 milioane Euro: granturile SEE pentru IMM-uri (apelul 2)

O oportunitate specială de accesare fonduri UE este oferită antreprenorilor din Gorj, Dolj, Hunedoara, Galați, Prahova, Mureș și este deschisă până în 20 martie 2024, cu un buget total disponibil este de peste 770 milioane de Euro. Fondurile sunt destinate investițiilor realizate de IMM-uri în cele șase județe care fac obiectul Programului Tranziție Justă iar granturile UE variază între 200.000 Euro și 8.000.000 Euro.

Fondurile aferente Programului Tranziție Justă sunt gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care au delegat o parte din competență Agențiilor pentru Dezvoltare Regională care acoperă cele 6 județe eligibile.

Sumele disponibile, defalcate pe județe, sunt următoarele:

 • Gorj – 185 milioane Euro
 • Hunedoara – 132 milioane Euro
 • ITI Valea Jiului – 49 milioane Euro
 • Dolj – 137 milioane Euro
 • Galați – 85 milioane Euro
 • Prahova – 105 milioane Euro
 • Mureș – 84 milioane Euro

Ajutorul nerambursabil per proiect variază, astfel:

 • microîntreprinderi și întreprinderi mici – între 70% și 75%
 • întreprinderi mijlocii – între 60% și 75%

Pentru componenta de ajutor de minimis, ajutorul nerambursabil este de maxim 90%.

Investiții eligibile:

 • crearea unei unități noi de producție și/sau servicii
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate
 • o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiția în unitate, în sensul prezentului ghid, cu scopul reconversiei economice pentru o economie verde;

Proiectul finanțat trebuie să urmărească creșterea competitivității și productivității IMM-urilor, cu accent pe crearea locurilor de muncă de calitate, durabile, încadrarea persoanelor direct afectate de tranziție sau aparținând grupurilor vulnerabile (lucrători în economia informală, tineri, femei, reprezentanți ai minorităților etnice, persoane cu handicap) și îmbunătățirea ocupării. 

Proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la plata finală în cadrul proiectului sau in termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul, în zona vizată de apel. Excepție fac proiectele cu o valoare cuprinsă între 5.000.000 Euro -8.00.000 Euro, pentru care caracterul durabil va fi asigurat pentru o perioadă de 5 ani calculată de la plata finală în cadrul proiectului sau in termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul, în zona vizată de apel. 

În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, numărul minim de locuri de muncă (exprimat ca echivalent normă întreagă, ENI) obligatoriu a fi realizat este de un loc de muncă nou creat la maximum 175 000 euro finanțare nerambursabilă solicitată, cu excepția proiectelor ce depășesc 5.000.000 Euro pentru care valoarea solicitată/loc de muncă creat este de 150.000 euro. 

Activități eligibile:

Investiții în active corporale: 

 1. lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect și implică modificări/îmbunătățiri substanțiale ale infrastructurii existente și doar în limita a maxim 10% din costurile aferente ajutorului de stat regional. 
 2. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport; 
 3. achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare- introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi. Aceste elemente nu pot constitui obiectivul unic al investiției unice. 

Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice aferente investiției propuse, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect. 

Eligibile sunt și activitățile cu instruirea personalului, consultanța, proiectarea, cercetarea, dezvoltarea, inovarea, certificarea sistemelor de management.

Detalii complete pot fi găsite atât pe siteul MIPE – aici – dar și pe siteurile ADR-urilor.

Continuare

Camera Deputaților

Fonduri UE: 770 milioane Euro pentru IMM din cele 6 județe ale Tranziției Juste

Calendar articole

februarie 2024
LMaMiJVSD
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Articole de interes