Social Media

Finanțări

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural (POCU)

Publicat

pe

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural (POCU)

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural (POCU)

Util: Legea nr. 219/2015 privind economia socială și HG 585/2016 – norme

Bugetul alocat pentru acest apel este de 30.000.000 de euro (e posibilă mărirea sumei)

Depunere proiecte: 25 septembrie 2020 ora 16.00 – 15 decembrie 2020, ora 16.00 (e posibilă prelungirea termenului).

Solicitanți / parteneri eligibili:

 1. a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
  b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
  c) autoritati publice centrale sau locale, exclusiv in calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entitati eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.

Valoarea maximă a unui proiect este de 3 milioane de euro (minimum 100.000 euro). Este obligatoriu ca minimum 70% din sumă să fie utilizată pentru componenta de subvenții pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Cofinanțarea pentru componenta subvenții este ZERO.

Durata de implementare a proiectului este de maximum 30 de luni.

Se acordă sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. ntreprinderile sociale nou înființate vor trebui să aibă sediul social în mediul rural. În anumite condiții, acestea pot înființa puncte de lucru în mediul urban

Întreprinderile sociale sunt întreprinderi organizate independent de sectorul public și care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.

Întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:

 1. a) societăţile cooperative de gradul I;
  b) cooperativele de credit;
  c) asociaţiile şi fundaţiile;
  d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;
  e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
  f) societăţile agricole (exclusiv pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agricole);
 2. g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
  h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială (AJOFM).

Valoarea subvenției acordată prin proiect pentru înființarea unei întreprinderi sociale variază:

 • maximum 40.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
 • mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;
 • mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create, din care 2 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro – minimum locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro – minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

Solicitantul care obține finanțarea și semnează un contract de finanțare cu MFE/AM POCU devine administratorul unei scheme de antreprenoriat (un fel de ”finanțator”).

Proiectul / Schema va avea trei etape obligatorii de implementare:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale – durează 12 luni. Contractele de subvenție trebuie semnate până cel târziu ultima zi a celei de-a 12-a luni de implementare a proiectului.

(informarea publicului despre oportunitățile oferite de proiect, selectarea grupului țintă – a cel puțin 40 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale, în vederea participării la activitatile proiectului, derulare cursuri formare antreprenorială autorizate de ANC (obligatoriu unul din cursurile: Antreprenor in economia sociala, Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere sociala, cod COR 112036, opțional orice alte cursuri de specializare/perfecționare, consiliere, consultanță antreprenorială, identificare piețe de desfacere, selectarea planurilor de afaceri pentru întreprinderile sociale care vor fi finanțate – minim 60% vor fi în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole)

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale (minim 12 luni, maxim 18 luni)

Fiecare întreprindere socială trebuie să:

 • angajeze minim 1 din angajații prevăzuți în maxim 3 luni de la semnare contract subvenție
 • obțină atestatul de întreprindere socială în maxim 4 luni de la semnare contract subvenție
 • devină operațională în maxim 6 luni de la semnare contract subvenție
 • angajeze toți angajații prevăzuți în planul de afaceri în maxim 30 zile de la operaționalizarea afacerii

Etapa III de sustenabilitate – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului (6 luni)

 • Proiectul trebuie să aibă minim 40 de persoane incluse în grupul țintă dar, pentru punctaj, ar trebui să tindă către / să depășească 70 de persoane.
 • Proiectul trebuie să finanțeze minimum 60% din întreprinderile sociale în prelucrarea și comercializarea produselor agricole (vezi anexa coduri CAEN atașată) dar, pentru punctaj, ar trebui să tindă către / depășească 75% din total afaceri.
 • Proiectul trebuie să creeze minimum 7 întreprinderi sociale dar, pentru punctaj, ar trebui să tindă către / să depășească 17 afaceri sociale create.

 

Continuare

Camera Deputaților

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural (POCU)

Calendar articole

noiembrie 2022
LMaMiJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Articole de interes