Social Media

Finanțări

Granturi SEE: Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului

Ministerul Culturii pregătește derularea, în perioada iunie – august 2021, a celei de-a treia sesiuni de finanțare – RO-Cultura Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului. Astfel, ghidul programului a fost pus în consultare publică, observațiile putând fi trimise până în 25 mai 2021.

Publicat

pe

Fonduri norvegiene/SEE pentru antreprenoriat cultural

Buget disponibil:

2,6 milioane Euro

Ajutorul financiar nerambursabil:

Între 50.000 Euro si 200.000 Euro, maxim 100% din valoarea eligibilă a proiectului

Grantul este ajutor de minimis.

Atenție: Stabilirea cuantumului sprijinului financiar nerambursabil ce va fi acordat se realizează în etapa de contractare, indiferent de suma solicitată la momentul depunerii proiectului.

Cofinanțarea, dacă va exista, se asigură în numerar. Beneficiarii ONG pot asigura cofinanțarea și în natură – muncă voluntară.

Cine poate solicita ajutorul nerambursabil?

Pot fi Promotori de proiect persoane juridice înregistrate în România după cum urmează:

 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc
 • organizație neguvernamentală cu vechime de minim 2 ani și cu activitate în sectoarele culturale și creative, conform statului
 • societate comercială sau societate cooperativă cu vechime de cel puțin 2 ani și cu activitate în sectoarele culturale și creative (conform certificatului constatator)

Pot fi parteneri de proiect persoane juridice (orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizație neguvernamentală, a cărei activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative) înregistrate în:

 • România sau în
 • statele Donatoare

Este încurajat parteneriatul cu parteneri din Statele Donatoare.

Activități eligibile:

 • inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale;
 • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
 • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.
 • alte activități justificate de solicitant în corelare cu Programul de finanțare.

Indicatori minimi care trebuie atinși de fiecare proiect selectat:

 • 500 de participanți la activitățile culturale
 • 1 loc de muncă creat
 • 2 profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă
 • 3 activități de artă contemporană

Cheltuieli eligibile:

 • Costurile de management ale proiectului (maxim 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului)
 • Costurile proiectelor și activităților culturale (salarii, deplasări, onorarii experți, inclusiv drepturi de autor, deplasare participanți la evenimente, cheltuieli necesare implementării proiectului, achiziție consumabile și obiecte de inventar, lucrări care nu necesită autorizație de construcție, active corporale și necorporale necesare proiectului – achiziție sau amortizare, asigurarea echipamentelor, alte cheltuieli)
 • Cheltuieli de informare și publicitate
 • Costuri cu personalul reprezentând cheltuieli aferente contractelor de voluntariat (contribuție în natură)
 • Cheltuieli aferente activităților de instruire formală și non-formală
 • Costurile cooperării organizaționale reprezentând cheltuieli ale partenerilor din Statele Donatoare
 • Costuri administrative/indirecte Promotor de proiect (utilități, salarii personal / servicii administrative, chirie sediu) – maxim 15% din costuri directe eligibile ale personalului promotorului de proiect implicat în proiect.

Sunt eligibile doar cheltuielile de achiziționare și amortizare a activelor noi.

Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului

 • calitatea cultural-artistică – punctaj minim 5 puncte – criteriu eliminatoriu.
 • relevanța proiectului – punctaj minim 12 puncte – criteriu eliminatoriu.
 • capacitatea de implementare și experiența solicitantului și a partenerilor, dacă este cazul – punctaj minim 7 puncte – criteriu eliminatoriu.
 • fezabilitatea proiectului – punctaj minim 15 puncte – criteriu eliminatoriu.
 • impactul și sustenabilitatea proiectului – punctaj minim 1 punct – criteriu eliminatoriu.
Detalii complete despre viitoarea linie de finanțare dar și despre transmiterea de propuneri pentru îmbunătățirea ghidului solicitantului – aici.

Continuare

Camera Deputaților

Granturi SEE: Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului

Calendar articole

septembrie 2023
LMaMiJVSD
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Articole de interes