Social Media

Finanțări

Din fermă în farfurie: grant de 250.000 euro pentru lanțurile scurte de aprovizionare și dezvoltarea pieței locale

În 2021, prin PNDR submăsura 16.4, se acordă granturi de 250.000 euro pentru a promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare (inclusiv pomicole, viticole) prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. Proiectele nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice.

Publicat

pe

Din fermă în farfurie: grant de 250.000 euro pentru lanțurile scurte de aprovizionare și dezvoltarea pieței locale

AFIR a publicat în consultare publică ghidul solicitantului 2021 pentru PNDR submăsurile 16.4 şi 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”.

Solicitanţii eligibili sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier, un grup sau o organizatie de producători/ cooperative care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură.

 • Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică);
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Autoritati publice
 • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele urbane în cadrul Acordului de Cooperare, ținându-se cont de drepturile și obligațiile stabilite în cadrul proiectului (inclusiv financiare). Nu este necesar ca fermierii/partenerii să fie din același UAT. Partenerii din acordul de cooperare care sunt fermieri trebuie să aibă exploatația înregistrată la APIA

Sunt sprijinite și proiectele destinate sectorului viticol/parteneriatele ce conțin fermieri/întreprinderi etc. din sectorul viticol.

Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru

 • Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), şi/sau
 • Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri.

Cheltuielile eligibile (prevăzute în planul de marketing/studiu) sunt:

 • Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing
 • Costurile de funcţionare a cooperării. Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 10% din valoarea  maximă a sprijinului  acordat pe proiect (ajutorul public nerambursabil) şi pot cuprinde:
  • Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă), legate de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale;
  • Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de secretariat etc.);
  • Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.
 • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul  proiectului, inclusiv costuri de promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă):
  • Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;
  • Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lantului scurt/pietei locale*), creare/achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile). – maxim 70% din cheltuiala poate fi acoperita din grant.
  • Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect; maxim 70% din cheltuiala poate fi acoperita din grant.
  • Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
  • Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor descrise in proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect, reprezentantului legal al liderului de proiect, după caz.

Valoarea maximă a sprijinului este de 250.000 de euro.

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile (pentru acțiunile specifice sub-măsurilor 16.4 și 16.4a), așa cum este prevăzut în capitolul de cheltuieli eligibile. Vezi mai sus cheltuieli pentru care ponderea ajutorului nerambursabil este diferită.

Valoarea sprijinului solicitat trebuie să fie justificată și corelată cu complexitatea proiectului, cantitatea de produse comercializate și cu valoarea adăugată generată de acesta după implementare. De exemplu, nu este justificată solicitarea unui sprijin de 90000 de euro pentru un proiect care  propune comercializarea a 200 kg produse lactate sau produse din fructe prin lanț scurt / piață locală. Acest aspect se va detalia în planul de marketing.

Principii de selecție (criterii de punctare):

 • Maxim 10 puncte – Numărul de parteneri (peste 5 parteneri, pentru maxim de punctaj).
 • 12 puncte – Transformarea parteneriatului într-o formă asociativă juridică cu activitate economică de minim 3 ani
 • 12 puncte – Componența parteneriatului: includerea unei entități cu experiență în domeniile cercetării de piață și al promovării produselor agro-alimentare (de exemplu – institute de cercetare de piață, unități de învățământ cu profil economic, marketing, entități care au dezvoltat anterior scheme de aprovizionare directă care respectă principiile lanțului scurt de aprovizionare sau care au implementat cu succes alte proiecte în domeniu etc.).
 • 11 puncte – Componența parteneriatului: includerea în proiect a unor entități dintre: consilii locale*, unități scolare, sanitare, de agrement și de alimentație publică, ONG, alte entități relevante, pe baza obiectivelor proiectului.
 • 10 puncte – Parteneriatul comercializează produse ecologice
 • 10 puncte – Parteneriatul comercializează produse care participă la o schemă de calitate/care sunt certificate în urma unei scheme de calitate
 • 10 puncte – Parteneriatul comercializează produse provenite din exploataţii situate în zone HNV (Lista UAT este în anexa 9 a Ghidului solicitantului)
 • 5 puncte – Distanţa dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare se încadrează între 0-50 km;
 • 3 puncte – Distanţa dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare se încadrează între >50-75 km.
 • 20 puncte – Proiecte care propun integrarea lanțului scurt cu piața locală. Se vor puncta proiectele ce propun un plan de marketing ce cuprinde atât componenta de dezvoltare a lanțului scurt cât și componenta de  dezvoltare a unei piețe locale.
 • 10 puncte – Solicitanti care nu au beneficiat de finanțare din fonduri europene prin prin sM 16.4/16.4a și a celei similare eligibile prin sM 19.2.

Ghidul solicitantului pus în consultare publică pentru ediția 2021 aici.

Sursă foto aici.

 

 

Continuare

Camera Deputaților

Din fermă în farfurie: grant de 250.000 euro pentru lanțurile scurte de aprovizionare și dezvoltarea pieței locale

Calendar articole

iunie 2021
LMaMiJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Articole de interes