Social Media

Blog

PNRR: Granturi de maxim 3 milioane euro pentru digitalizarea avansată a firmelor

Publicat

pe

PNRR: Granturi de maxim 3 milioane euro pentru digitalizarea avansată a firmelor
Competitivitatea economiei României depinde de abilitatea de a valorifica transformarea și inovarea digitală. Fondurile europene pot ajuta.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a relansat în consultare publică ghidul finanțării PNRR pentru digitalizarea avansată a întreprinderilor.
Bugetul total estimat este de 150 milioane euro, echivalent în lei, după cum urmează:
 • alocare de 130 de milioane EUR– Dezvoltare tehnologii avansate.
 • alocare de 20 de milioane EUR – Securitate cibernetică.

În cadrul prezentului apel, valoarea finanțării nerambursabile cumulate ce poate fi acordată pentru un proiect comun (lider de parteneriat și partener) este de minimum 500.000 euro și maximum 3.000.000 euro, după cum urmează:

 • Microîntreprinderi – 500.000 – 600.000 euro;
 • Întreprinderi mici – 500.000 – 1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii – 500.000 – 3.000.000 euro.

Țintă finanțare: minim 108 contracte de finanțare semnate

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen până la data închiderii apelului.

Cine poate solicita finanțarea?

Parteneriat format din IMM-not IT – lider de parteneriat și partener – IT care vor respecta următoarele condiții:

a) sunt înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind societățile cooperative, republicată, cu modificările și completările ulterioare), respectiv în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;

b) au sediul social sau un punct de lucru în România, cel puțin la momentul plății ajutorului de stat;

c) sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021, nu au avut activitatea suspendată în anul depunerii cererii de finanțare și în anul 2022, în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerţului/Agenția Națională de Administrare Fiscală și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022;

d) la data semnării contractului de finanțare nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unități administrativ teritoriale diferite;

f) au capacitatea de a asigura contribuția financiară, necesară pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, a costurilor suplimentare ce pot apărea în implementare, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și sustenabilitatea financiară a investiției, respectiv costurile de întreținere, operare și mentenanță a investiției pe toată durata de durabilitate a proiectului. Contribuția financiară proprie trebuie să fie constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat/de minimis;

g) nu desfășoară activități cu produse care au caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

h) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;

i) nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentului ghid specific;

j) nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

k) nu fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat / de minimis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor, a Consiliului Concurenței sau a unei instanțe de judecată, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

l) nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);

m) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;

n) nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);

o) nu desfășoară comerț sexual;

p) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;

q) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.

r) nu desfășoară activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.

Liderul de parteneriat poate depune un singur proiect în cadrul prezentului apel.

Numărul maxim de proiecte în care se poate angaja un partener este de 3 proiecte. Partenerul se va asigura de evitarea dublei finanțări în ceea ce privește dezvoltarea produselor IT/soluțiilor IT în cadrul proiectelor în care participă (nu se vor accepta la plată aceleaşi produse IT/soluții IT dezvoltate pentru alte proiecte propuse pentru finanțare).

Activitatea pentru care se solicită finanțare (asociată unui cod CAEN) aferent proiectului de investiții trebuie să fie autorizată la 31.12.2022 pe firmă (pentru liderul de parteneriat)  și cel puțin la momentul plății ajutorului de stat la locația de implementare a proiectului (sediu social sau punct de lucru al liderului de parteneriat).

„Partenerul cu activitate în domeniul IT” (tehnologia informației) –  reprezintă unul dintre subsectoarele componente ale sectorului Informații și comunicații (secțiunea J a nomenclatorului CAEN), constituind rezultatul agregat al următoarelor coduri CAEN:

 • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator;
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile ajutoare pentru cercetare și dezvoltare și ajutoare pentru dezvoltarea și implementarea de tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică), astfel:

Activități eligibile:

Activități specifice ajutorului de stat pentru cercetare – dezvoltare:

 • cercetare industrială în scopul dobândirii de cunoștinţe și competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud);
 • dezvoltare experimentală (dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștinţe și competenţe relevante existente de ordin știinţific, tehnologic, de afaceri și altele) cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud sau edge);
 • definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii;
 • realizarea analizei de business și analiza vulnerabilităților privind securitatea cibernetică la nivelul liderului de parteneriat. Aceasta etapă trebuie să includă și realizarea documentației care stă la baza proiectării, dezvoltării și implementării tehnologiilor digitale avansate propuse pentru liderul de parteneriat;
 • asistență în design, implementare, migrare date;
 • customizare și integrare arhitecturi;
 • dezvoltarea propriu-zisă a aplicațiilor IT identificate în urma elaborării analizei de business, după caz.

Activități specifice ajutorului de stat regional: activitățile care au ca scop creșterea competitivității IMM-urilor prin investiții care contribuie la dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate prin:

 • achiziții de active corporale și necorporale conform planului/analizei de business realizată de partener pentru liderul de parteneriat (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation, proiectarea, producția și integrarea sistemelor în domeniul microelectronicii);
 • achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date), IoT (internetul obiectelor), IIoT (internetul industrial al obiectelor), Big Data, Cloud computing și inteligență artificială;
 • achiziții de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziția de date și cloud computing (cu condiția ca aceste achiziții să poate fi încadrate la imobilizări necorporale);

Activități specifice ajutorului de minimis:

 • activități de transfer de abilități/competențe/cunoștințe de cercetare-dezvoltare: asistenţă tehnologică pentru inovare; consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite); consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/proceselor;
 • activități privind achiziția de active necorporale: licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii precum și active necorporale achiziționate din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare;
 • activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.

Ghidul se află în consultare publică până în 4 decembrie 2023.

Detalii complete cu privire la finanțarea PNRR, aici.

Continuare

Camera Deputaților

PNRR: Granturi de maxim 3 milioane euro pentru digitalizarea avansată a firmelor

Calendar articole

februarie 2024
LMaMiJVSD
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Articole de interes