Social Media

Blog

Despre legea privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor

Detalii despre legea privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Publicat

pe

Despre legea privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor

După ce ieri legea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți (printre care, din motive medicale, eu nu m-am putut număra), mâine, 14 martie, legea va fi transmisă spre promulgare președintelui țării, conform art. 77 din Constituția României.

Președintele țării va semna (sperăm) chiar mâine decretul de promulgare a legii, apoi legea se va publica în Monitorul Oficial.

Legea intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în M.O., aceasta fiind prevederea art. 78 din Constituție. – aici

Astfel, părinții care nu pot lucra de la domiciliu sau în sistem telework vor putea depunere cererile de zile libere la angajatori în prima parte a săptămânii viitoare.

Iată conținutul concret al legii în forma transmisă pentru promulgare.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.

(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

(3) Este asimilată părintelui, în sensul prevederilor alin. (1) şi (2), persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.

Art. 2.

(1) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică angajaților din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, doar cu acordul angajatorului.

Art. 3.

(1) Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzută la alin. (1) se decontează din acest fond numai pe perioada prevăzută la art. 1 alin.(4).

(3) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (2) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4.

Numărul de zile libere acordat potrivit prezentei legi se stabileşte de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situaţie dintre cele prevăzute la art.1 alin. (1).

Art. 5.

Prevederile prezentei legi se aplică tuturor angajaţilor din mediul public şi privat.

Art. 6.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi va fi aprobată hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (3).

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION-MARCEL CIOLACU
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
TITUS CORLĂȚEAN

 

Continuare

Camera Deputaților

Despre legea privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor

Calendar articole

noiembrie 2022
LMaMiJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Articole de interes