Social Media

Deputat PSD

Care este progresul și stadiul celor două proiecte majore de digitalizare a serviciilor ONRC lansate în 2018 și 2019 de guvernul PSD?

În guvernarea PSD, Ministerul Fondurilor Europene a acordat 220 milioane lei fonduri europene pentru 2 proiecte de digitalizarea serviciilor publice oferite de Registrul Comerțului mediului de afaceri și cetățenilor. Am întrebat ministrul justiției ce progres au aceste investiții începute în 2018, respectiv, 2019, precum și dacă le va finaliza la termen. Detalii investiții: www.onrc.ro / Despre ONRC / Proiecte UE

Publicat

pe

Care este progresul și stadiul celor două proiecte majore de digitalizare a serviciilor ONRC lansate în 2018 și 2019 de guvernul PSD?

Care este progresul și stadiul celor două proiecte majore de digitalizare a serviciilor ONRC lansate în 2018 și 2019 de guvernul PSD?

ÎNTREBARE

 

Adresată către:

Domnului Ministru al Justiției, Cătălin Predoiu

De către:Deputat Roxana Mînzatu, Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat, Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov
Subiectul întrebării:Care este progresul și stadiul celor două proiecte majore de digitalizare a serviciilor ONRC lansate în 2018 și 2019 de guvernul PSD?

 

 

Domnule Ministru,

 

În 2018 și 2019 ONRC a solicitat și Ministerul Fondurilor Europene a aprobat finanțare din fonduri europene de circa 220 milioane RON pentru două proiecte complexe de digitalizare a serviciilor pentru mediului de afaceri. Astfel, la preluarea mandatului dumneavoastră de Ministru al Justiției, ați preluat și responsabilitatea de a continua realizarea acestor două proiecte esențiale pentru mediul de afaceri începute în guvernarea PSD, finanțate în cadrul POC 2014-2020, Programul Operațional Competitivitate.

 

 • ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață”cod SMIS 2014+ 123634.
 • „Îmbunătăţirea capacităţii de procesare a datelor şi creşterea performanţelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi şi tehnologii Big Data”

 

Prin această întrebare, domnule domnule Ministru, vă rog să îmi comunicați care este stadiul celor două proiecte finanțate cu fonduri europene și să detaliați cum se încadrează activitățile în graficul de implementare precum și dacă vă asumați că ONRC, subordonat Ministerului Justiției, va furniza la timp serviciile publice electronice vizate prin cele două investiții derulate cu fonduri europene.

Răspunsul dumneavoastră va fi cu atât mai important cu cât observăm că digitalizarea serviciilor oferite de ONRC face obiectul promisiunilor electorale a unor candidați la alegerile parlamentare ca și cum aceste investiții, începute deja din 2018 și 2019, nu ar exista sau, mai îngrijorător, ca și cum nu ar fi progresat în ultimul an, an de când guvernați.

Ca atare, reiau mai jos rezultatele și beneficiile celor două proiecte care sunt prezentate pe larg, pe siteul ONRC, la secțiunea Proiecte europene, încă de la momentul lansării acestora – 2018 și 2019.

https://www.onrc.ro/index.php/ro/evenimente-de-viata

https://www.onrc.ro/documente/EvV/Proiectul%20de%20investiții-ONRC.pdf

https://www.onrc.ro/index.php/ro/poc

”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață”

Proiectul are o valoare totală de 189.384.127 lei din care contribuția UE este de 159.728.628 lei și o durată de implementare de 36 de luni. Investiția a demarat în 4 aprilie 2019 și este planificată să se încheie în 3 aprilie 2022.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea transparenței și a interacțiunii ONRC cu cetățenii prin creșterea nivelului de complexitate a serviciilor electronice existente, precum și prin îmbunătățirea eficienței interne a proceselor de lucru, prin optimizarea aplicațiilor software de back-office.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Creşterea utilizării de servicii digitale oferite de către ONRC către cetăţeni şi mediul de afaceri;

Creşterea eficienţei serviciilor livrate de către ONRC.

Printre principalele rezultate așteptate se numără:

 • un portal public de interacțiune electronică cu clienții organizat pe baza fluxurilor de evenimente de viață și nu pe baza unor formulare tipizate care necesită cunoașterea prealabilă de către clienți a proceselor și fluxurilor de lucru interne ale ONRC.
 • Creșterea utilizării portalului de servicii electronice și implicit scăderea timpilor totali necesari pentru obținerea unui serviciu din partea ONRC;
 • un sistem de autentificare în Portal integrat cu nodul eIDAS național, pentru utilizarea unor credențiale unice de acces in raport cu toate sistemele electronice ale instituțiilor administrației;
 • automatizarea procesului de preluare a informațiilor de identificare la ghișeu a clienților și de digitizare a tuturor documentelor primite în format tipărit, în scopul unificării fluxurilor de procesare a cererilor primite prin portal, respectiv la ghișee sau prin terminalele inteligente;
 • oferirea unei alternative de accesare a serviciilor electronice, de transmitere și respectiv de ridicare la/de la ghișeu a documentelor în format tipărit, prin terminale inteligente interactive self-service;
 • aplicații back-office modernizate și integrate cu Portalul de servicii electronice, pentru preluarea automată a datelor introduse de către solicitanți în Portal (inclusiv a datelor din profilele acestora) și utilizarea acestora în fluxul de introducere de date, în scopul reducerii cantității de date introduse manual în back-office;
 • automatizarea schimbului de date cu autorităţile şi instituţiile publice.

 

BENEFICIILE PROIECTULUI PENTRU CETĂȚENI/MEDIUL DE AFACERI

Cetățenii/mediul de afaceri vor/va avea la dispoziție procese on-line complete pentru înregistrarea evenimentelor de viață gestionate de ONRC, inclusiv plata on-line, după caz, respectiv:

 • Începerea unei afaceri;
 • Verificare disponibilitate și rezervare denumire firmă/emblemă;
 • Asistență și redactare documente constitutive;
 • Înființare persoană juridică;
 • Înregistrare persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;
 • Modificări persoane juridice;
 • Modificări persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;
 • Dizolvare persoane juridice;
 • Lichidare/Înregistrare situație financiară de lichidare persoane juridice;
 • Radiere persoane juridice;
 • Radiere persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;
 • Deschiderea și închiderea procedurii falimentului, urmată de radierea din Registrul Comerțului;
 • Furnizare informații, certificate constatatoare, rapoarte istorice, copii, alte rapoarte din Registrul Comerțului;
 • Publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență;
 • Înregistrare din oficiu în Registrul Comerțului urmare publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență;
 • Furnizare Buletinul Procedurilor de Insolvență;

De asemenea, cetățenii/mediul de afaceri vor/va avea la dispoziție un portal securizat și aplicații mobile pentru terminale portabile inteligente prin intermediul cărora vor fi puse la dispoziție, în condițiile legii, serviciile electronice specifice asociate evenimentelor de viață gestionate de ONRC, disponibile 24/24 ore, 7/7 zile;

Alte beneficii pentru cetățeni/mediul de afaceri:

 • Integrarea, la nivelul portalului, a unei zone de tip tablou de bord care va furniza informații în timp real despre serviciile furnizate, respectiv despre stadiul soluționării cererii;
 • Eliminarea solicitării documentelor/informațiilor existente deja în sistemele informatice ale administrației publice centrale sau locale prin punerea la dispoziție a acestora, la solicitarea ONRC, pe orice cale disponibilă;
 • Livrarea documentelor în format electronic, sub semnătură electronică calificată, de la solicitant la ONRC, de la ONRC către solicitanți și/sau către terți, etc.;
 • Reducerea la minimum necesar a numărului de documente prezentate pe suport de hârtie;
 • Scăderea timpului de soluționare a cererilor depuse și furnizarea unei proceduri complet on-line de transmitere și de soluționare, cu posibilitate de urmărire transparentă a traseului cererii pe fiecare pas din fluxul documentului;
 • Reducerea cheltuielilor pentru multiplicare/legalizare documente și a deplasărilor la multiple instituții prin asigurarea interoperabilității cu administrația publică, respectiv prin schimburi de documente/informații în format electronic;
 • Eliminarea timpului petrecut la ghișeu și, respectiv, micșorarea semnificativă a acestuia în situațiile în care este absolut necesară prezența solicitantului;
 • Accesul on-line la cele mai recente informații publice privind reglementări, proceduri, decizii, tarife și formulare pentru toate solicitările, cu garantarea autenticității și integrității informațiilor astfel furnizate.

SERVICII PUBLICE DIGITALIZATE PENTRU CETĂȚENI/MEDIUL DE AFACERI – REZULTATELE PROIECTULUI

 • Portal public de interacțiune electronică cu solicitanții, organizat pe baza fluxurilor de evenimente de viață și nu pe baza unor formulare tipizate care necesită cunoașterea prealabilă a proceselor și fluxurilor de lucru interne ale ONRC; Creșterea utilizării portalului de servicii electronice și, implicit, scăderea timpilor totali necesari pentru obținerea unui serviciu din partea ONRC;
 • Sistem de autentificare în Portal integrat cu nodul eIDAS național, pentru utilizarea unor credențiale unice de acces în raport cu toate sistemele electronice ale instituțiilor administrației;
 • Posibilitate de accesare securizată a datelor din bazele de date ONRC direct de către sisteme informatice externe;
 • Automatizarea schimbului de date cu sisteme externe cu care ONRC interacționează în scopul furnizării serviciilor electronice aferente evenimentelor de viață pe care le gestionează;
 • Automatizarea procesului de preluare a informațiilor de identificare la ghișeu a solicitanților și de digitizare a tuturor documentelor primite în format letric, în scopul unificării fluxurilor de procesare a cererilor primite prin portal, respectiv la ghișee sau prin terminalele inteligente;
 • Oferirea unei alternative de accesare a serviciilor electronice, de transmitere și, respectiv, de ridicare la/de la ghișeu a documentelor în format letric, prin terminale inteligente interactive self-service;
 • Tranziția, integral, la servicii electronice cu flux de tratare automat și răspuns automat prin portal;
 • Aplicații back-office modernizate și integrate cu Portalul de servicii electronice, pentru preluarea automată a datelor introduse de către solicitanți în Portal (inclusiv a datelor din profilul acestora) și utilizarea acestora în fluxul de introducere de date, în scopul reducerii cantității de date introduse manual în back-office;
 • Crearea unui catalog al datelor preluate de la utilizatori prin portal și utilizate ulterior în formulare, cu posibilitatea stabilirii caracterului acestora (cu caracter personal sau nu), astfel încât să se poată realiza automat filtrarea datelor cu caracter personal din formulare atunci când se realizează furnizarea de informații și/sau documente către terți;
 • Crearea unui set de aplicații back-office care să implementeze fluxuri automate și programabile/configurabile de activități, care să permită progresul automat al unui flux de lucru dintr-o etapă în alta, în funcție de rezultatul unor algoritmi de verificare automată, fără a fi necesară intervenția umană, cu reducerea timpilor totali de procesare a cererilor;
 • Crearea unei alternative pentru predarea/preluarea documentelor în format letric de la sediile ONRC și ORCT, prin intermediul terminalelor self-service;
 • Automatizarea schimbului de date cu alte instituții;
 • Centru de suport pentru utilizatorii portalului de servicii și pentru utilizatorii aplicațiilor back-office;
 • Realizarea unei platforme hardware și software destinate activităților de dezvoltare și de testare a noilor aplicații;
 • Extinderea/amenajarea unui centru de date principal, unde vor fi instalate cvasi- totalitatea echipamentelor necesare pentru implementarea soluției tehnice;
 • Realizarea unui centru de back-up pentru întregul sistem informatic, capabil să preia întreaga funcționare a nodului central al sistemului informatic al ONRC.

 

Proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii de procesare a datelor şi creşterea performanţelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi şi tehnologii Big Data”, Cod SMIS2014+ 108513 este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 31.427.638 lei, din care valoarea cofinanţării UE este de 26.502.261 lei, iar valoarea finanţării naţionale este de 4.925.376 lei.

Durata proiectului: 36 luni, 29 ianuarie 2018 – 28 ianuarie 2021

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • implementarea unui subsistem de preluare, transformare şi de integrare a surselor structurate şi nestructurate de date din cadrul ONRC, utilizând tehnologii de tip Big Data;
 • implementarea unui subsistem de raportare avansată de tip Business Intelligence;
 • implementarea unui subsistem de baze de date destinat furnizării de informaţii prin portalul de servicii electronice existent;
 • implementarea unui subsistem de instrumente software pentru căutarea şi analiza avansată a datelor utilizând baza de date integrată Big Data;
 • implementarea unui subsistem de prelucrare şi OCR – izare a documentelor din arhiva electronică a ONRC;
 • kit de upgrade pentru serverele de baze de date ale sistemului informatic actual;
 • achiziţionarea unui subsistem de echipamente destinate unui număr de 125 de utilizatori ai subsistemului de Business Intelligence şi ai subsistemului de analiză avansată de tip Big Data la nivelul tuturor surselor de date integrate;
 • dezvoltarea unui serviciu web pentru furnizarea directă, autentificată şi securizată de informaţii aplicaţiilor utilizate de terţe instituţii;
 • dezvoltarea unui modul software care să permită transferul electronic securizat al rezultatului cererilor de informaţii primite offline din partea altor instituţii;
 • amenajarea unui centru de date în cadrul ORCT Bucureşti;
 • realizarea unei platforme hardware şi software destinate activităţilor de dezvoltare şi de testare a noilor aplicaţii;
 • instruirea specifică a utilizatorilor, administratorilor de aplicaţii şi administratorilor de infrastructură în domeniul utilizării şi administrării instrumentelor şi echipamentelor achiziţionate.

 

Vă mulțumesc.

Cu stimă,

Deputat PSD Brașov

Roxana Mînzatu

 23 noiembrie 2020

 Intrebare MJ ONRC Proiecte europene – format .pdf

Continuare

Camera Deputaților

Care este progresul și stadiul celor două proiecte majore de digitalizare a serviciilor ONRC lansate în 2018 și 2019 de guvernul PSD?

Calendar articole

decembrie 2022
LMaMiJVSD
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Articole de interes