Social Media

Blog

Finanțări UE active: 2 miliarde Euro pentru primării: alimentare apă, canalizare, împăduriri, producție energie verde

Publicat

pe

Finanțări UE active: 2 miliarde Euro pentru primării: alimentare apă, canalizare, împăduriri, producție energie verde

PNRR – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți

Autoritatea care gestionează fondurile: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Alocare disponibilă: 780.000.000 Euro

Perioadă depunere proiecte:  21 decembrie 2022, ora 10:00 – 21 februarie 2023, ora 10:00

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 15.000.000 euro fără TVA și corespunde:

 • unui cost unitar de 146.250 euro/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei;
 • unui cost unitar de 218.400 euro/km,  fără TVA, pentru extinderea rețelelor de apă uzată

Solicitanții eligibili:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și/ sau asociațiile acestora (ADI), inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București (sectoarele);
 • Operatorii Regionali (OR)/ Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată;
 • Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.

PNRR – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate.

Autoritatea care gestionează fondurile: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Alocare disponibilă: 221.000.000 Euro

Perioadă depunere proiecte:  15 decembrie 2022, ora 12:00 – 15 februarie 2023, ora 12:00

Activități eligibile:

 1. Înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate – Cost unitar: 2.190 euro/SIA, fără TVA
 2. Înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate – Cost unitar: 26.280 euro/SPIA, fără TVA
 3. Înființarea și/sau extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate – Cost unitar: 218.400 euro/km, fără TVA
 4. Înființarea și/ sau extinderea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă – Cost unitar: 146.250 euro/km, fără TVA

Solicitanții eligibili:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) – primăriile și/ sau asociațiile acestora (ADI), inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București (sectoarele);
 • Operatorii Regionali (OR)/ Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată;
 • Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.

PNRR – Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri

Autoritatea care gestionează fondurile: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Alocare disponibilă: 500.000.000 Euro

Perioadă depunere proiecte:  25 decembrie 2022, ora 12:00 – 23 ianuarie 2026, ora 12:00

Solicitanții eligibili:

Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire: unitățile administrativ-teritoriale (primării), alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:

 • persoanele fizice,
 • persoanele fizice autorizate,
 • întreprinderile individuale,
 • întreprinderile familiale,
 • societățile comerciale,
 • asociațiile și fundațiile,
 • asocierile fără personalitate juridică, care fac dovada deținerii terenurilor, care vor fi reprezentate de un lider de asociere,
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Activitățil eligibile:

Activități necesare pentru realizarea de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice: identificarea și evaluarea terenurilor, finanțarea împăduririi și lucrărilor de îngrijire a plantațiilor și creșterea suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.

Teren pretabil pentru împădurire – reprezintă o suprafață de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente și care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop. Nu sunt eligibile terenurile cu o suprafață compactă mai mică de 0,5 ha (în cazul trupurilor de pădure) sau mai mică de 0,1 ha (în cazul perdelelor forestiere de protecție).

POIM 2014-2020: Operațiunea 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, pentru COMERCIALIZARE

Autoritatea care gestionează fondurile: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Alocare disponibilă: 250.000.000 Euro

Perioadă depunere proiecte:  24 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2022

Valoare proiect: Minim 5.000.000 Euro – Maxim 15.000.0000 Euro

Valoare ajutor nerambursabil: Maxim 45% din total costuri eligibile

Solicitanții eligibili:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) – primăriile

Sunt finanțate proiecte de producție de energie din surse regenerabile la nivelul autorităților locale prin:

 • Realizarea capacităților de producere energie electrică și termică în cogenerare din surse regenerabile (eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, energie hidraulică, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/ 2008), cu excepția biomasei, pentru comercializare.
 • Realizarea capacităților de producere energie electrică și termică din surse regenerabile (eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, energie hidraulică, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/ 2008), cu excepția biomasei,  pentru comercializare.

Cheltuieli eligibile:

 1. cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
 2. cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
 3. cheltuielile de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic național.

POIM 2014-2020: Sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru CONSUMUL PROPRIU la nivelul autorităților publice locale

Autoritatea care gestionează fondurile: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Alocare disponibilă: 250.000.000 Euro

Perioadă depunere proiecte: 8 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2022

Valoare proiect: Minim 500.000 Euro – Maxim 5.000.0000 Euro

Solicitanții eligibili:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) – primăriile

Sunt finanțate proiecte de producere de energie din surse regenerabile la niveul AP-urilor prin finanțarea următoarelor tipuri de proiecte:

 • Realizarea capacităților de producere energie electrică și termică în cogenerare din SRE cu excepția biomasei pentru consum propriu.
 • Realizarea capacităților de producere energie electrică și termică din SRE cu excepția biomasei pentru consum propriu.

Prin consum propriu se înțelege consumul aferent clădirilor publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile publice locale, precum și consumul aferent sectorului de iluminat public, aflat în directa administrare a unităților administrativ- teritoriale. Capacitățile de producție din SRE pentru consum propriu trebuie dimensionate în conformitate cu analiza energetică strict la necesarul de consum al clădirilor publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile publice locale incluse în analiza energetică atașată proiectului, precum și cel aferent sectorului de iluminat public, la momentul recepției analizei energetice.

Continuare

Camera Deputaților

Finanțări UE active: 2 miliarde Euro pentru primării: alimentare apă, canalizare, împăduriri, producție energie verde

Calendar articole

februarie 2023
LMaMiJVSD
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Articole de interes