Social Media

Blog

FM – Finanțare producție energie verde pentru autoconsumul instituțiilor publice

Publicat

pe

FM - Finanțare producție energie verde pentru autoconsumul instituțiilor publice

Fondul pentru Modernizare – Programul cheie nr. 1  va lansa un apel pentru ”Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producție de energie electrică produsă din surse regenerabile – solar, eolian și hidro pentru autoconsum pentru instituții publice”.

Finanțarea este oferită de Ministerul Energiei, coordonatorul Fondului în România iar informațiile complete și oficiale sunt disponibile aici.

Apelul se va deschide în 6 decembrie 2023 și se va închide în 6 martie 2024.

Solicitanții eligibili sunt:

 • Unitățile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităților administrativ teritoriale,
 • Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională,
 • Instituții publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare la art. 2 pct. 30, (inclusiv entitatile publice subordonate sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome și societatile cu capital de stat) ,
 • Cultele recunoscute oficial în România, și unitățile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,
 • Instituţiile de învăţământ superior de stat,
 • Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
 • Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pot fi eligibile și parteneriatele realizate între entitățile de mai sus.

Valoarea grantului care poate fi acordat în cadrul acestui apel nu poate depăși suma de maximum 10 milioane euro pe beneficiar (pentru proiectul propriu și valorile aferente participării în parteneriate).

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:

 1. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei  electricedin surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
 2. Construcţii aferente care fac strict obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabilede energie eoliană, solară sau hidro.

Valoarea grantului:

Pentru proiectele finanțate  în temeiul principiului ,,primul venit, primul evaluat și contractat, cu respectarea condițiilor din ghid”, grantul acordat  din bugetul FM acoperă 100% din cheltuielile eligibile.

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea grantului solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

a) Energie eoliană:

1.400.000 Euro/MW fără TVA.

b) Energie solară:

1.100.000 Euro/MW fără TVA .

c) Energie hidro:

1.805.000 Euro/MW fără TVA.

Autoconsumul în cadrul instituției/unității/organizației/instituțiilor partenere, etc. este consumul propriu de energie în domeniul public (spre exemplificare neexhaustivă: iluminatul public, iluminatul în incinta unităților, consumul de energie electrică în clădirile unităților și clădirile publice în care nu se desfășoară activități economice – primărie, cămin cultural, creșă/grădiniță/unități învățământ/unități medicale de stat/centre îngrijire bătrâni, etc.) și reprezintă întreaga producție a capacității noi de producere de energie din surse regenerabile pentru care se solicită finanțarea.

Atenție!

Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustivă):

 • cheltuieli aferente contribuției în natură
 • cheltuieli cu amortizarea
 • cheltuieli cu obținerea terenurilor
 • cheltuieli aferente achiziţiei de bunuri sub forma leasingului
 • cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
 • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
 • cheltuieli generale de administrație
 • cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite
 • dobânda debitoare
 • alte comisioane aferente creditelor
 • TVA, dacă este deductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și recuperabilă
 • achiziţia de echipamente second-hand
 • amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată și arbitraj
 • costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
 • cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie.

Proiectele se vor încărca pe platforma MIPE https://mysmis2021.gov.ro/ 

Continuare

Camera Deputaților

FM - Finanțare producție energie verde pentru autoconsumul instituțiilor publice

Calendar articole

februarie 2024
LMaMiJVSD
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Articole de interes