Social Media

Finanțări

Finanțări IMM: Comerț & Servicii, Microindustrializare – 2020

În așteptarea unui ghid pentru consultare și dezbatere publică pentru ediția 3/2020 a Start Up Nation, avem alte vești despre finanțări pentru IMM-uri.

Două linii de finanțare susținute anual de la bugetul de stat, deși mici ca buget disponibil, dar care au avut ”căutare” și în anii trecuți, mai ales înainte de existența StartUpNation din 2017, se vor lansa în lunile următoare. E vorba despre o finanțare pentru companiile active în comerț și prestări servicii și despre o altă finanțare dedicată industriei mici.

Publicat

pe

Finanțări IMM: Comerț & Servicii, Microindustrializare - 2020

În așteptarea unui ghid pentru consultare și dezbatere publică pentru ediția 3/2020 a Start Up Nation, avem alte vești despre finanțări pentru IMM-uri.

Două linii de finanțare susținute anual de la bugetul de stat, deși mici ca buget disponibil, dar care au avut ”căutare” și în anii trecuți, mai ales înainte de existența StartUpNation din 2017, se vor lansa în lunile următoare. E vorba despre o finanțare pentru companiile active în comerț și prestări servicii și despre o altă finanțare dedicată industriei mici.

Momentan, finanțatorul, adică Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat  (www.imm.gov.ro) a pus în consultare publică ghidurile (procedurile de accesare) pentru cele 2 programe. Cei interesați să propună îmbunătățiri au timp să o facă până în 6 martie 2020 la adresa romania_hub@imm.gov.ro.

Am extras mai jos elementele mai importante din cele două ghiduri puse în consultare publică, evident că este importantă citirea integrală și atentă a celor două proceduri.

COMERȚ SERVICII – Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Ghidul publicat aici

Buget disponibil în 2020: 40 milioane lei

Ajutor financiar nerambursabil: maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), maxim 250.000 lei / proiect. Ajutorul este ajutor de minimis, cu respectarea regulilor aferente.

Cine poate solicita finanțarea nerambursabilă:

Microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care, la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri, au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare și cel puțin 3 luni de la data autorizării codului CAEN pentru care cer finanțare (care trebuie să fie pe lista codurilor CAEN Eligibile).

Ce poate fi achiziționat cu finanțarea obținută?

 1. a) echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe)
  b) cititoare pentru cod de bare;
  c) cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
  d) aparate de marcat electronice fiscale;
  e) echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale;
 2. f) electro şi motostivuitoare
 3. g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line sau pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.
 4. h) achiziţionarea de bunuri din categoria mobilier, birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă).
 5. i) autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
 6. j) certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;
 7. k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;
 8. l) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 9. m) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 10. n) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 11. o) comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
 12. p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA).
 13. q) achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă;

NU SUNT ELIGIBILE cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului de garantare), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate.

Beneficiarii sunt obligaţi să nu schimbe destinaţia bunurilor achiziţionate prin program, să le menţină în stare de funcţionare şi să le păstreze în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, începând cu anul următor semnării contractului de finanțare (anii 2021, 2022, 2023)

Programului naţional multianual de microindustrializare 

Ghidul publicat aici:

Buget disponibil în 2020: 65 milioane lei

Ajutor financiar nerambursabil: maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), maxim 450.000 lei / proiect. Ajutorul este ajutor de minimis, cu respectarea regulilor aferente.

Cine poate solicita finanțarea nerambursabilă:

Întreprinderile mici sau mijlocii din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau microîntreprinderile, întreprinderile mici sau întreprinderile mijlocii din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov care, la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri, au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare și au codul CAEN pentru care cer finanțare, autorizat.

Domenii de activitate economică eligibile / coduri CAEN eligibile în cadrul programului microindustrializare:

CAEN:

– 10 Industria alimentară

– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

– 13 Fabricarea produselor textile;

– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

– 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite; – 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

– 1811 Tipărirea ziarelor;

– 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

– 20 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice cu excepţia 2011, 2051, 2053, 2059.

– 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;

– 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

– 24 Industria metalurgică;

– 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

– 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;

– 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor; – 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepţia 3040;

– 31 Fabricarea de mobilă;

– 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Ce poate fi achiziționat cu finanțarea obținută?

 1. a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 2. b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 3. c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003
 4. d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 5. e) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate
 6. f) Achiziţionarea mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004
 7. g) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate
 8. h) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 9. i) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
 10. j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/acţionarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.
 11. k) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituţiilor financiare care emit garanţii pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
 12. l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA) .

 

Continuare

Camera Deputaților

Finanțări IMM: Comerț & Servicii, Microindustrializare - 2020

Calendar articole

noiembrie 2022
LMaMiJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Articole de interes